Betlehemskyrkans Musikkår

KARLSTAD 

1949 startades musikkåren av 8 grabbar som skapade en blåsgrupp. 

                       Musikkåren har passerat 60 år!

Några år efter starten fick man en kreativ ledare, den 25-årige Torbjörn Widell som kom att prägla musikkåren under 54 år. ”Alla ska få vara med” blev hans motto. För den som inte hade så stor spelvana skrev han nya, enklare stämmor, berömde och stöttade. Snart fanns flickor också med, vilket inte var helt vanligt i samtiden. Några kritiker menade att Betlehemskyrkan hade en ”social” kår. Torbjörn startade tidigt musikskola i kårens regi. Snart fanns en elevmusikkår och på så vis växte verksamheten.

Läser man i närvaropärmarna för de 60 åren finner man 850 namn! Störst var musikkåren i 90-talets början med över 80 musikanter. I dag finns cirka 50 medlemmar inskrivna.

Kåren fann ständig nya sammanhang där man kunde använda blåsmusiken för att skapa kontakter. Poesiaftnar där dikter från unga poeter blandades med kårens musik var ett av Torbjörns påhitt under 90-talet. Ett annat exempel var när kåren agerade husband vid handbolls-VM i Karlstad. När norrmännen vunnit några matcher utsåg de musikkåren till ”vårat korps”. Det var säkert Torbjörn med sina kontakter som ordnade så att kåren, som en av två civila kårer, fick spela i samband med kungabröllopet 1976.

Kåren ger traditionellt fyra större konserter per år. Utöver detta finns man alltid med som inslag vid Karlstad kommuns nationaldagarrangemang samt flera andra högtidsspelningar; vid Valborg, studentexamen och bröllop. Musikkåren har sin hemmascen i Betlehemskyrkan men samarbetar också med domkyrkomusiken och har som regel en konsert i domkyrkan varje år. De senaste åren har höstkonserten formats till en temakonsert med hög ambition och med inbjuden solist.

Dirigenter är Erik Hagström, Anna Nilsson, Tomas Svensson och Kjell-Erik Paulsrud.

Text: Sara Sundström

Uppdaterad 2010-01-24

Årgång 1969-70. Tre av musikanterna på bilden är fortfarande aktiva i kåren!